Styrelse

Ordförande

Eivy Blomdahl
Tel: 0921 – 143 37
Mobil: 070 – 215 60 57
Mejl: eivy.blomdahl@boden.se

Vice ordförande

Bo Jakobsson
Mobil: 070 – 590 41 17
Mejl: bosse.edefors@telia.com

Sekreterare

Astrid Sundström Lindström
Mobil: 070 – 685 73 79
Mejl: sundlind@bredband.net

Kassör

Margith Dyrander
Mobil: 070 – 626 58 38
Mejl: margith.dyrander@gmail.com

Ledamöter

Harry Hannu
Mobil: 070 – 571 74 20
Mejl: harry.hnnu@gmail.com

Mashal Molod
Mobil: 070 – 646 20 90
Mejl: shamal.123@hotmail.com

Ersättare

Holger Hansson-Palo
Mobil: 070-624 39 46
Mejl: holger.hansson-palo@gmail.com

Revisorer

Gudrun Arnbjargardottir

Ersättare

Per-Olof Planting
och Martin Lundström

Valberedning

vakant

Ombud till distriktsstämman

Eivy Blomdahl