Boden

Om föreningen

Vi arbetar för

Vänskap, kunskap och samarbete!

Föreningen Nordens huvuduppgift är att sprida kunskap om och förankra det nordiska samarbetet hos en bred allmänhet. Passfrihet inom Norden och fri nordisk arbetsmarknad ter sig självklart idag. Det började en gång som en gemensam tanke. Föreningen Norden verkar för människor i alla åldrar.

Norden i världen!

Föreningen Nordens mål är fred och mellanfolklig förståelse inom Norden och mellan Norden och omvärlden. Möten mellan olika människor och nätverk för kunskap och folkbildning är kärnan i Föreningen Norden. Vi vill att människor som kommer från andra länder ska känna sig välkomna i det nordiska samarbetet. Öppenhet, engagemang och påverkan präglar Föreningen Nordens verksamhet.

Föreningen Norden Norrbotten – Bodens lokalavdelning

Vi är lokalavdelningen för Boden och arbetar för att engagera medborgarna i vår kommun för samarbetet mellan de nordiska länderna. Här på hemsidan hittar du nyheter som beskriver vårt arbete under innevarande år. Här kan du bli medlem i vår lokalavdelning, eller i en lokalavdelning nära dig. På sidan styrelsen presenterar vi oss. Tveka inte att höra av dig om du funderar över något. Om du går in på sidan Föreningen Norden hittar du en hel del information om föreningen.

Bli medlem och jobba för vänskap, kunskap och samarbete i Norden!
Hälsar vi i styrelsen

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 100 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem